Міський бюджет:

Видатки за економічною класифікацією

Заплановано 859 754 355,94 (грн)
Виконано 842 258 105,43 (97,96%) (грн)
Код Назва Заплановано (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
2000 Поточні видатки 859 604 355,94 842 108 105,43 97,96
3000 Капітальні видатки 150 000,00 150 000,00 100,00
Заплановано 314 684 825,94 (грн)
Виконано 200 720 006,46 (63,78%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
2000 Поточні видатки 17 047 417,54 16 093 653,56 94,41
3000 Капітальні видатки 297 637 408,40 184 626 352,90 62,03
Заплановано 1 174 439 181,88 (грн)
Виконано 1 042 978 111,89 (88,81%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
2000 Поточні видатки 876 651 773,48 858 201 758,99 97,90
3000 Капітальні видатки 297 787 408,40 184 776 352,90 62,05