vis

X

Міський бюджет:Видатки за економічною класифікацією на 2019 рік

  • Загальний фонд
  • Спеціальний фонд
  • Разом
Заплановано, грн 845 617 862,64
Виконано, грн 713 310 201,21 84,35%

Код

Назва

Заплановано
(грн)

Виконано
(грн)

Процент виконання
(%)

2000

Поточні видатки

845 617 862,64

713 310 201,21

84,35

Заплановано 385 998 126,91 (грн)
Виконано 215 486 300,66 (55,83%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
2000 Поточні видатки 19 562 355,74 17 076 427,78 87,29
3000 Капітальні видатки 366 435 771,17 198 409 872,88 54,15
Заплановано 1 231 615 989,55 (грн)
Виконано 928 796 501,87 (75,41%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
2000 Поточні видатки 865 180 218,38 730 386 628,99 84,42
3000 Капітальні видатки 366 435 771,17 198 409 872,88 54,15