vis

X

Міський бюджет:Видатки за економічною класифікацією на 2019 рік

  • Загальний фонд
  • Спеціальний фонд
  • Разом
Заплановано, грн 820 716 745,12
Виконано, грн 375 931 577,60 45,81%

Код

Назва

Заплановано
(грн)

Виконано
(грн)

Процент виконання
(%)

2000

Поточні видатки

820 716 745,12

375 931 577,60

45,81

Заплановано 354 414 801,80 (грн)
Виконано 89 592 458,33 (25,28%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
2000 Поточні видатки 18 910 473,13 12 573 722,05 66,49
3000 Капітальні видатки 335 504 328,67 77 018 736,28 22,96
Заплановано 1 175 131 546,92 (грн)
Виконано 465 524 035,93 (39,61%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
2000 Поточні видатки 839 627 218,25 388 505 299,65 46,27
3000 Капітальні видатки 335 504 328,67 77 018 736,28 22,96