vis

X

Міський бюджет:Доходи бюджету на 2019 рік

  • Загальний фонд
  • Спеціальний фонд
  • Разом
Заплановано, грн 1 038 820 028,00
Виконано, грн 315 461 244,29 30,37%

Код

Назва

Заплановано
(грн)

Виконано
(грн)

Процент виконання
(%)

10000000

Податкові надходження

625 641 400,00

186 810 517,55

29,86

20000000

Неподаткові надходження

12 138 800,00

3 176 537,07

26,17

40000000

Офіційні трансферти

401 039 828,00

125 472 167,67

31,29

Заплановано 116 377 988,00 (грн)
Виконано 11 833 937,56 (10,17%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
10000000 Податкові надходження 206 000,00 79 675,62 38,68
20000000 Неподаткові надходження 11 745 400,00 11 754 222,15 100,08
30000000 Доходи від операцій з капіталом 0,00 39,79 0,00
40000000 Офіційні трансферти 104 426 588,00 0,00 0,00
Заплановано 1 155 198 016,00 (грн)
Виконано 327 295 181,85 (28,33%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
10000000 Податкові надходження 625 847 400,00 186 890 193,17 29,86
20000000 Неподаткові надходження 23 884 200,00 14 930 759,22 62,51
30000000 Доходи від операцій з капіталом 0,00 2 061,79 0,00
40000000 Офіційні трансферти 505 466 416,00 125 472 167,67 24,82