vis

X

Міський бюджет:Доходи бюджету на 2019 рік

  • Загальний фонд
  • Спеціальний фонд
  • Разом
Заплановано, грн 1 005 179 467,32
Виконано, грн 576 879 536,96 57,39%

Код

Назва

Заплановано
(грн)

Виконано
(грн)

Процент виконання
(%)

10000000

Податкові надходження

624 841 400,00

354 304 390,85

56,70

20000000

Неподаткові надходження

12 938 800,00

9 363 196,05

72,37

40000000

Офіційні трансферти

367 399 267,32

213 208 908,06

58,03

Заплановано 99 237 680,00 (грн)
Виконано 27 788 226,99 (28%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
10000000 Податкові надходження 206 000,00 115 417,75 56,03
20000000 Неподаткові надходження 11 745 400,00 26 787 759,64 228,07
30000000 Доходи від операцій з капіталом 0,00 885 049,60 0,00
40000000 Офіційні трансферти 87 286 280,00 0,00 0,00
Заплановано 1 104 417 147,32 (грн)
Виконано 604 667 763,95 (54,75%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
10000000 Податкові надходження 625 047 400,00 354 419 808,60 56,70
20000000 Неподаткові надходження 24 684 200,00 36 150 955,69 146,45
30000000 Доходи від операцій з капіталом 0,00 888 091,60 0,00
40000000 Офіційні трансферти 454 685 547,32 213 208 908,06 46,89