vis

X

Міський бюджет:Доходи бюджету на 2019 рік

  • Загальний фонд
  • Спеціальний фонд
  • Разом
Заплановано, грн 1 057 278 981,10
Виконано, грн 923 372 567,31 87,33%

Код

Назва

Заплановано
(грн)

Виконано
(грн)

Процент виконання
(%)

10000000

Податкові надходження

625 633 900,00

568 424 029,27

90,86

20000000

Неподаткові надходження

13 904 300,00

13 250 432,40

95,30

40000000

Офіційні трансферти

417 740 781,10

341 691 927,21

81,80

Заплановано 100 858 556,00 (грн)
Виконано 31 064 267,88 (30,8%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
10000000 Податкові надходження 206 000,00 171 513,88 83,26
20000000 Неподаткові надходження 11 745 400,00 30 007 687,07 255,48
30000000 Доходи від операцій з капіталом 885 000,00 885 066,93 100,01
40000000 Офіційні трансферти 88 022 156,00 0,00 0,00
Заплановано 1 158 137 537,10 (грн)
Виконано 954 436 835,19 (82,41%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
10000000 Податкові надходження 625 839 900,00 568 595 543,15 90,85
20000000 Неподаткові надходження 25 649 700,00 43 258 119,47 168,65
30000000 Доходи від операцій з капіталом 885 000,00 891 245,36 100,71
40000000 Офіційні трансферти 505 762 937,10 341 691 927,21 67,56