vis

X

Міський бюджет:Доходи бюджету на 2019 рік

  • Загальний фонд
  • Спеціальний фонд
  • Разом
Заплановано, грн 1 009 570 239,12
Виконано, грн 660 096 162,21 65,38%

Код

Назва

Заплановано
(грн)

Виконано
(грн)

Процент виконання
(%)

10000000

Податкові надходження

625 441 400,00

408 258 194,82

65,28

20000000

Неподаткові надходження

12 938 800,00

10 444 123,79

80,72

40000000

Офіційні трансферти

371 190 039,12

241 389 690,17

65,03

Заплановано 99 237 680,00 (грн)
Виконано 28 429 861,33 (28,65%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
10000000 Податкові надходження 206 000,00 136 401,48 66,21
20000000 Неподаткові надходження 11 745 400,00 27 408 407,20 233,35
30000000 Доходи від операцій з капіталом 0,00 885 052,65 0,00
40000000 Офіційні трансферти 87 286 280,00 0,00 0,00
Заплановано 1 108 807 919,12 (грн)
Виконано 688 526 023,54 (62,1%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
10000000 Податкові надходження 625 647 400,00 408 394 596,30 65,28
20000000 Неподаткові надходження 24 684 200,00 37 852 530,99 153,35
30000000 Доходи від операцій з капіталом 0,00 889 206,08 0,00
40000000 Офіційні трансферти 458 476 319,12 241 389 690,17 52,65