Міський бюджет:

Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів 2018

Заплановано 863 500 402,15 (грн)
Виконано 668 210 663,83 (77,38%) (грн)
Код Назва Заплановано (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
0100 Державне управління 49 571 427,27 38 394 188,45 77,45
1000 Освіта 185 837 214,00 134 396 146,03 72,32
2000 Охорона здоров’я 113 268 375,32 84 904 481,84 74,96
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 269 697 914,00 209 582 836,82 77,71
4000 Культура i мистецтво 20 591 900,00 16 432 365,87 79,80
5000 Фiзична культура i спорт 11 034 156,56 9 168 543,44 83,09
6000 Житлово-комунальне господарство 133 728 829,00 109 375 389,10 81,79
7000 Економічна діяльність 22 950 386,00 18 867 232,22 82,21
8000 Інша діяльність 190 000,00 190 000,00 100,00
9000 Міжбюджетні трансферти 56 630 200,00 46 899 480,06 82,82
Заплановано 266 165 421,94 (грн)
Виконано 131 885 287,81 (49,55%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
0100 Державне управління 2 689 275,00 1 432 848,71 53,28
1000 Освіта 24 350 717,55 18 867 332,06 77,48
2000 Охорона здоров’я 13 098 983,54 11 003 429,00 84,00
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 3 567 401,00 2 258 790,49 63,32
4000 Культура i мистецтво 8 565 878,54 6 282 911,69 73,35
5000 Фiзична культура i спорт 4 610 921,00 3 316 722,10 71,93
6000 Житлово-комунальне господарство 36 269 495,26 25 450 665,17 70,17
7000 Економічна діяльність 172 814 750,05 61 121 728,59 35,37
8000 Інша діяльність 198 000,00 50 860,00 25,69
9000 Міжбюджетні трансферти 0,00 2 100 000,00 0,00
Заплановано 1 129 665 824,09 (грн)
Виконано 800 095 951,64 (70,83%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
0100 Державне управління 52 260 702,27 39 827 037,16 76,21
1000 Освіта 210 187 931,55 153 263 478,09 72,92
2000 Охорона здоров’я 126 367 358,86 95 907 910,84 75,90
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 273 265 315,00 211 841 627,31 77,52
4000 Культура i мистецтво 29 157 778,54 22 715 277,56 77,90
5000 Фiзична культура i спорт 15 645 077,56 12 485 265,54 79,80
6000 Житлово-комунальне господарство 169 998 324,26 134 826 054,27 79,31
7000 Економічна діяльність 195 765 136,05 79 988 960,81 40,86
8000 Інша діяльність 388 000,00 240 860,00 62,08
9000 Міжбюджетні трансферти 56 630 200,00 48 999 480,06 86,53