Міський бюджет:

Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів 2018

Заплановано 857 502 767,15 (грн)
Виконано 597 678 785,43 (69,7%) (грн)
Код Назва Заплановано (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
0100 Державне управління 49 159 082,27 33 659 837,47 68,47
1000 Освіта 185 771 388,00 118 025 429,67 63,53
2000 Охорона здоров’я 113 674 875,32 77 024 030,48 67,76
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 269 476 157,00 197 710 275,12 73,37
4000 Культура i мистецтво 20 683 100,00 14 310 030,92 69,19
5000 Фiзична культура i спорт 10 576 156,56 7 959 355,09 75,26
6000 Житлово-комунальне господарство 131 904 957,00 92 716 326,05 70,29
7000 Економічна діяльність 19 471 851,00 14 668 212,53 75,33
8000 Інша діяльність 190 000,00 190 000,00 100,00
9000 Міжбюджетні трансферти 56 595 200,00 41 415 288,10 73,18
Заплановано 270 992 082,94 (грн)
Виконано 127 049 504,06 (46,88%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
0100 Державне управління 2 668 275,00 1 332 231,55 49,93
1000 Освіта 23 882 919,55 12 465 926,36 52,20
2000 Охорона здоров’я 12 813 240,54 10 509 206,44 82,02
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 3 463 489,00 843 229,83 24,35
4000 Культура i мистецтво 8 389 678,54 6 032 848,09 71,91
5000 Фiзична культура i спорт 4 610 921,00 3 236 876,86 70,20
6000 Житлово-комунальне господарство 40 729 665,26 22 185 882,26 54,47
7000 Економічна діяльність 174 235 893,05 68 292 442,67 39,20
8000 Інша діяльність 198 000,00 50 860,00 25,69
9000 Міжбюджетні трансферти 1,00 2 100 000,00 210000000,00
Заплановано 1 128 494 850,09 (грн)
Виконано 724 728 289,49 (64,22%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
0100 Державне управління 51 827 357,27 34 992 069,02 67,52
1000 Освіта 209 654 307,55 130 491 356,03 62,24
2000 Охорона здоров’я 126 488 115,86 87 533 236,92 69,20
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 272 939 646,00 198 553 504,95 72,75
4000 Культура i мистецтво 29 072 778,54 20 342 879,01 69,97
5000 Фiзична культура i спорт 15 187 077,56 11 196 231,95 73,72
6000 Житлово-комунальне господарство 172 634 622,26 114 902 208,31 66,56
7000 Економічна діяльність 193 707 744,05 82 960 655,20 42,83
8000 Інша діяльність 388 000,00 240 860,00 62,08
9000 Міжбюджетні трансферти 56 595 201,00 43 515 288,10 76,89