vis

X

Міський бюджет:Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів на 2019 рік

  • Загальний фонд
  • Спеціальний фонд
  • Разом
Заплановано, грн 820 716 745,12
Виконано, грн 375 931 577,60 45,81%

Код

Назва

Заплановано
(грн)

Виконано
(грн)

Процент виконання
(%)

0100

Державне управління

53 929 626,00

27 654 249,39

51,28

1000

Освіта

220 844 941,00

98 685 814,67

44,69

2000

Охорона здоров’я

106 158 019,80

44 388 948,24

41,81

4000

Культура i мистецтво

24 749 860,00

10 566 446,42

42,69

5000

Фiзична культура i спорт

10 977 394,00

6 201 890,98

56,50

6000

Житлово-комунальне господарство

128 743 828,00

63 145 881,86

49,05

7000

Економічна діяльність

37 329 957,00

6 965 460,06

18,66

9000

Міжбюджетні трансферти

74 113 900,00

35 930 739,42

48,48

Заплановано 354 414 801,80 (грн)
Виконано 89 592 458,33 (25,28%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
0100 Державне управління 379 449,00 204 068,00 53,78
1000 Освіта 37 118 916,20 24 683 312,18 66,50
2000 Охорона здоров’я 3 957 650,42 3 353 353,12 84,73
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 913 256,01 354 883,89 38,86
4000 Культура i мистецтво 2 826 011,00 390 788,38 13,83
5000 Фiзична культура i спорт 5 368 400,00 861 497,63 16,05
6000 Житлово-комунальне господарство 22 638 806,00 11 269 187,86 49,78
7000 Економічна діяльність 280 310 513,17 47 575 367,27 16,97
8000 Інша діяльність 901 800,00 0,00 0,00
9000 Міжбюджетні трансферти 0,00 900 000,00 0,00
Заплановано 1 175 131 546,92 (грн)
Виконано 465 524 035,93 (39,61%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
0100 Державне управління 54 309 075,00 27 858 317,39 51,30
1000 Освіта 257 963 857,20 123 369 126,85 47,82
2000 Охорона здоров’я 110 115 670,22 47 742 301,36 43,36
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 164 782 475,33 82 747 030,45 50,22
4000 Культура i мистецтво 27 575 871,00 10 957 234,80 39,73
5000 Фiзична культура i спорт 16 345 794,00 7 063 388,61 43,21
6000 Житлово-комунальне господарство 151 382 634,00 74 415 069,72 49,16
7000 Економічна діяльність 317 640 470,17 54 540 827,33 17,17
8000 Інша діяльність 901 800,00 0,00 0,00
9000 Міжбюджетні трансферти 74 113 900,00 36 830 739,42 49,69