vis

X

Міський бюджет:Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів на 2019 рік

  • Загальний фонд
  • Спеціальний фонд
  • Разом
Заплановано, грн 851 474 991,80
Виконано, грн 234 764 402,03 27,57%

Код

Назва

Заплановано
(грн)

Виконано
(грн)

Процент виконання
(%)

0100

Державне управління

53 688 070,00

19 135 972,13

35,64

1000

Освіта

220 881 200,00

55 927 665,45

25,32

2000

Охорона здоров’я

106 166 919,80

31 607 257,89

29,77

4000

Культура i мистецтво

25 255 060,00

4 883 454,87

19,34

5000

Фiзична культура i спорт

10 194 394,00

3 918 192,02

38,43

6000

Житлово-комунальне господарство

128 238 534,00

32 275 238,86

25,17

7000

Економічна діяльність

33 092 223,00

1 036 732,15

3,13

9000

Міжбюджетні трансферти

74 571 178,00

23 592 195,01

31,64

Заплановано 364 075 219,77 (грн)
Виконано 46 266 691,85 (12,71%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
0100 Державне управління 293 250,00 185 745,00 63,34
1000 Освіта 23 250 113,20 9 765 379,97 42,00
2000 Охорона здоров’я 6 002 974,00 2 700 094,20 44,98
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 709 400,40 143 844,51 20,28
4000 Культура i мистецтво 2 820 396,00 358 514,57 12,71
5000 Фiзична культура i спорт 5 877 400,00 313 905,73 5,34
6000 Житлово-комунальне господарство 19 165 304,00 5 366 324,10 28,00
7000 Економічна діяльність 305 054 582,17 26 832 883,77 8,80
8000 Інша діяльність 901 800,00 0,00 0,00
9000 Міжбюджетні трансферти 0,00 600 000,00 0,00
Заплановано 1 215 550 211,57 (грн)
Виконано 281 031 093,88 (23,12%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
0100 Державне управління 53 981 320,00 19 321 717,13 35,79
1000 Освіта 244 131 313,20 65 693 045,42 26,91
2000 Охорона здоров’я 112 169 893,80 34 307 352,09 30,59
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 200 096 813,40 62 531 538,16 31,25
4000 Культура i мистецтво 28 075 456,00 5 241 969,44 18,67
5000 Фiзична культура i спорт 16 071 794,00 4 232 097,75 26,33
6000 Житлово-комунальне господарство 147 403 838,00 37 641 562,96 25,54
7000 Економічна діяльність 338 146 805,17 27 869 615,92 8,24
8000 Інша діяльність 901 800,00 0,00 0,00
9000 Міжбюджетні трансферти 74 571 178,00 24 192 195,01 32,44