vis

X

Міський бюджет:Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів на 2019 рік

  • Загальний фонд
  • Спеціальний фонд
  • Разом
Заплановано, грн 845 617 862,64
Виконано, грн 713 310 201,21 84,35%

Код

Назва

Заплановано
(грн)

Виконано
(грн)

Процент виконання
(%)

0100

Державне управління

62 033 595,00

52 900 504,65

85,28

1000

Освіта

216 435 901,00

174 571 901,88

80,66

2000

Охорона здоров’я

110 186 186,80

87 642 104,31

79,54

4000

Культура i мистецтво

24 796 019,00

21 900 874,39

88,32

5000

Фiзична культура i спорт

13 410 598,00

11 940 116,53

89,03

6000

Житлово-комунальне господарство

144 767 271,00

136 580 798,32

94,35

7000

Економічна діяльність

30 047 144,74

26 080 478,72

86,80

9000

Міжбюджетні трансферти

72 113 900,00

65 192 216,54

90,40

Заплановано 385 998 126,91 (грн)
Виконано 214 586 300,66 (55,59%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
0100 Державне управління 469 448,00 317 823,00 67,70
1000 Освіта 39 486 449,20 36 051 932,89 91,30
2000 Охорона здоров’я 4 119 350,42 3 793 921,16 92,10
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 1 737 704,60 622 547,07 35,83
4000 Культура i мистецтво 1 599 271,00 973 253,58 60,86
5000 Фiзична культура i спорт 4 785 936,00 2 919 800,67 61,01
6000 Житлово-комунальне господарство 32 046 314,00 29 154 056,59 90,97
7000 Економічна діяльність 300 732 055,17 140 235 649,47 46,63
8000 Інша діяльність 1 021 598,52 517 316,23 50,64
Заплановано 1 231 615 989,55 (грн)
Виконано 927 896 501,87 (75,34%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
0100 Державне управління 62 503 043,00 53 218 327,65 85,15
1000 Освіта 255 922 350,20 210 623 834,77 82,30
2000 Охорона здоров’я 114 305 537,22 91 436 025,47 79,99
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 173 564 951,70 137 123 752,94 79,00
4000 Культура i мистецтво 26 395 290,00 22 874 127,97 86,66
5000 Фiзична культура i спорт 18 196 534,00 14 859 917,20 81,66
6000 Житлово-комунальне господарство 176 813 585,00 165 734 854,91 93,73
7000 Економічна діяльність 330 779 199,91 166 316 128,19 50,28
8000 Інша діяльність 1 021 598,52 517 316,23 50,64
9000 Міжбюджетні трансферти 72 113 900,00 65 192 216,54 90,40