vis

X

Міський бюджет:Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів на 2019 рік

  • Загальний фонд
  • Спеціальний фонд
  • Разом
Заплановано, грн 852 410 950,92
Виконано, грн 528 016 597,25 61,94%

Код

Назва

Заплановано
(грн)

Виконано
(грн)

Процент виконання
(%)

0100

Державне управління

54 203 026,00

38 756 399,01

71,50

1000

Освіта

221 973 071,00

125 491 656,21

56,53

2000

Охорона здоров’я

106 421 719,80

62 299 673,91

58,54

4000

Культура i мистецтво

25 774 860,00

17 245 655,91

66,91

5000

Фiзична культура i спорт

12 540 094,00

9 161 528,94

73,06

6000

Житлово-комунальне господарство

137 015 428,00

103 163 293,29

75,29

7000

Економічна діяльність

49 423 261,00

19 945 375,19

40,36

9000

Міжбюджетні трансферти

74 113 900,00

47 239 135,33

63,74

Заплановано 328 748 624,80 (грн)
Виконано 131 019 188,00 (39,85%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
0100 Державне управління 419 448,00 317 823,00 75,77
1000 Освіта 39 932 587,20 29 013 858,44 72,66
2000 Охорона здоров’я 4 029 350,42 3 779 028,16 93,79
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 1 021 393,01 465 597,88 45,58
4000 Культура i мистецтво 2 631 011,00 693 067,27 26,34
5000 Фiзична культура i спорт 5 673 400,00 1 156 239,04 20,38
6000 Житлово-комунальне господарство 21 755 706,00 13 597 763,48 62,50
7000 Економічна діяльність 252 383 929,17 81 030 199,53 32,11
8000 Інша діяльність 901 800,00 65 611,20 7,28
9000 Міжбюджетні трансферти 0,00 900 000,00 0,00
Заплановано 1 181 159 575,72 (грн)
Виконано 659 035 785,25 (55,8%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
0100 Державне управління 54 622 474,00 39 074 222,01 71,54
1000 Освіта 261 905 658,20 154 505 514,65 58,99
2000 Охорона здоров’я 110 451 070,22 66 078 702,07 59,83
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 171 966 984,13 105 179 477,34 61,16
4000 Культура i мистецтво 28 405 871,00 17 938 723,18 63,15
5000 Фiзична культура i спорт 18 213 494,00 10 317 767,98 56,65
6000 Житлово-комунальне господарство 158 771 134,00 116 761 056,77 73,54
7000 Економічна діяльність 301 807 190,17 100 975 574,72 33,46
8000 Інша діяльність 901 800,00 65 611,20 7,28
9000 Міжбюджетні трансферти 74 113 900,00 48 139 135,33 64,95