vis

X

Міський бюджет:Доходи бюджету на 2020 рік

  • Загальний фонд
  • Спеціальний фонд
  • Разом
Заплановано, грн 897 200 165,82
Виконано, грн 411 142 228,79 45,83%

Код

Назва

Заплановано
(грн)

Виконано
(грн)

Процент виконання
(%)

10000000

Податкові надходження

672 342 250,00

308 571 291,73

45,89

20000000

Неподаткові надходження

8 014 400,00

4 398 919,61

54,89

40000000

Офіційні трансферти

216 843 515,82

98 169 349,45

45,27

Заплановано 134 509 164,00 (грн)
Виконано 3 024 240,83 (2,25%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
10000000 Податкові надходження 186 500,00 123 826,94 66,40
20000000 Неподаткові надходження 6 825 700,00 2 258 208,33 33,08
30000000 Доходи від операцій з капіталом 642 000,00 642 205,56 100,03
40000000 Офіційні трансферти 126 854 964,00 0,00 0,00
Заплановано 1 031 709 329,82 (грн)
Виконано 414 166 469,62 (40,14%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
10000000 Податкові надходження 672 528 750,00 308 695 118,67 45,90
20000000 Неподаткові надходження 14 840 100,00 6 657 127,94 44,86
30000000 Доходи від операцій з капіталом 642 000,00 644 873,56 100,45
40000000 Офіційні трансферти 343 698 479,82 98 169 349,45 28,56