vis

X

Міський бюджет:Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів на 2020 рік

  • Загальний фонд
  • Спеціальний фонд
  • Разом
Заплановано, грн 599 537 785,02
Виконано, грн 265 967 443,30 44,36%

Код

Назва

Заплановано
(грн)

Виконано
(грн)

Процент виконання
(%)

0100

Державне управління

68 190 400,00

27 584 721,59

40,45

1000

Освіта

252 107 035,00

107 188 526,52

42,52

2000

Охорона здоров’я

49 982 324,02

34 063 266,38

68,15

4000

Культура i мистецтво

14 685 100,00

3 967 140,12

27,01

5000

Фiзична культура i спорт

13 901 943,00

5 776 020,78

41,55

6000

Житлово-комунальне господарство

68 552 770,00

26 319 136,54

38,39

7000

Економічна діяльність

3 376 200,00

543 840,93

16,11

9000

Міжбюджетні трансферти

107 410 860,00

51 082 239,21

47,56

Заплановано 446 078 257,51 (грн)
Виконано 39 727 532,14 (8,91%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
0100 Державне управління 324 811,00 134 654,80 41,46
1000 Освіта 11 608 560,00 1 522 680,26 13,12
2000 Охорона здоров’я 10 117 567,90 1 922 719,00 19,00
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 126 153,00 38 977,01 30,90
4000 Культура i мистецтво 277 698,00 224 348,76 80,79
5000 Фiзична культура i спорт 9 047 357,00 999 835,18 11,05
6000 Житлово-комунальне господарство 12 296 030,00 3 840 240,99 31,23
7000 Економічна діяльність 400 257 580,61 30 988 076,14 7,74
8000 Інша діяльність 2 022 500,00 56 000,00 2,77
Заплановано 1 045 616 042,53 (грн)
Виконано 305 694 975,44 (29,24%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
0100 Державне управління 68 515 211,00 27 719 376,39 40,46
1000 Освіта 263 715 595,00 108 711 206,78 41,22
2000 Охорона здоров’я 60 099 891,92 35 985 985,38 59,88
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 21 457 306,00 9 481 528,24 44,19
4000 Культура i мистецтво 14 962 798,00 4 191 488,88 28,01
5000 Фiзична культура i спорт 22 949 300,00 6 775 855,96 29,53
6000 Житлово-комунальне господарство 80 848 800,00 30 159 377,53 37,30
7000 Економічна діяльність 403 633 780,61 31 531 917,07 7,81
8000 Інша діяльність 2 022 500,00 56 000,00 2,77
9000 Міжбюджетні трансферти 107 410 860,00 51 082 239,21 47,56