vis

X

Міський бюджет:Видатки за економічною класифікацією за 2018 рік

  • Загальний фонд
  • Спеціальний фонд
  • Разом
Заплановано, грн 859 754 355,94
Виконано, грн 842 258 105,43 97,96%

Код

Назва

Заплановано
(грн)

Виконано
(грн)

Процент виконання
(%)

2000

Поточні видатки

859 604 355,94

842 108 105,43

97,96

3000

Капітальні видатки

150 000,00

150 000,00

100,00

Заплановано 314 684 825,94 (грн)
Виконано 200 720 006,46 (63,78%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
2000 Поточні видатки 17 047 417,54 16 093 653,56 94,41
3000 Капітальні видатки 297 637 408,40 184 626 352,90 62,03
Заплановано 1 174 439 181,88 (грн)
Виконано 1 042 978 111,89 (88,81%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
2000 Поточні видатки 876 651 773,48 858 201 758,99 97,90
3000 Капітальні видатки 297 787 408,40 184 776 352,90 62,05