vis

X

Міський бюджет:Видатки за економічною класифікацією на 2019 рік

  • Загальний фонд
  • Спеціальний фонд
  • Разом
Заплановано, грн 856 887 434,96
Виконано, грн 816 860 418,37 95,33%

Код

Назва

Заплановано
(грн)

Виконано
(грн)

Процент виконання
(%)

2000

Поточні видатки

856 887 434,96

816 860 418,37

95,33

Заплановано 416 364 062,91 (грн)
Виконано 293 160 047,18 (70,41%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
2000 Поточні видатки 18 866 348,74 18 501 253,74 98,06
3000 Капітальні видатки 397 497 714,17 274 658 793,44 69,10
Заплановано 1 273 251 497,87 (грн)
Виконано 1 110 020 465,55 (87,18%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
2000 Поточні видатки 875 753 783,70 835 361 672,11 95,39
3000 Капітальні видатки 397 497 714,17 274 658 793,44 69,10