vis

X

Міський бюджет:Доходи бюджету на 2020 рік

  • Загальний фонд
  • Спеціальний фонд
  • Разом
Заплановано, грн 888 585 833,67
Виконано, грн 875 983 309,87 98,58%

Код

Назва

Заплановано
(грн)

Виконано
(грн)

Процент виконання
(%)

10000000

Податкові надходження

637 120 750,00

657 395 936,43

103,18

20000000

Неподаткові надходження

8 735 900,00

9 145 126,49

104,68

40000000

Офіційні трансферти

242 729 183,67

209 437 499,02

86,28

Заплановано 55 290 356,00 (грн)
Виконано 46 083 044,85 (83,35%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
10000000 Податкові надходження 215 900,00 284 518,93 131,78
20000000 Неподаткові надходження 6 825 700,00 11 151 270,53 163,37
30000000 Доходи від операцій з капіталом 642 000,00 1 258 974,56 196,10
40000000 Офіційні трансферти 47 606 756,00 33 388 280,83 70,13
Заплановано 943 876 189,67 (грн)
Виконано 922 066 354,72 (97,69%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
10000000 Податкові надходження 637 336 650,00 657 680 455,36 103,19
20000000 Неподаткові надходження 15 561 600,00 20 296 397,02 130,43
30000000 Доходи від операцій з капіталом 642 000,00 1 263 722,49 196,84
40000000 Офіційні трансферти 290 335 939,67 242 825 779,85 83,64