vis

X

Міський бюджет:Доходи бюджету на 2020 рік

  • Загальний фонд
  • Спеціальний фонд
  • Разом
Заплановано, грн 910 438 039,67
Виконано, грн 628 667 099,49 69,05%

Код

Назва

Заплановано
(грн)

Виконано
(грн)

Процент виконання
(%)

10000000

Податкові надходження

672 342 250,00

475 128 856,06

70,67

20000000

Неподаткові надходження

8 014 400,00

6 809 595,44

84,97

40000000

Офіційні трансферти

230 081 389,67

146 725 436,05

63,77

Заплановано 28 520 046,00 (грн)
Виконано 21 896 102,06 (76,77%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
10000000 Податкові надходження 186 500,00 186 435,78 99,97
20000000 Неподаткові надходження 6 825 700,00 4 511 459,52 66,10
30000000 Доходи від операцій з капіталом 642 000,00 1 013 614,17 157,88
40000000 Офіційні трансферти 20 865 846,00 16 184 592,59 77,56
Заплановано 938 958 085,67 (грн)
Виконано 650 563 201,55 (69,29%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
10000000 Податкові надходження 672 528 750,00 475 315 291,84 70,68
20000000 Неподаткові надходження 14 840 100,00 11 321 054,96 76,29
30000000 Доходи від операцій з капіталом 642 000,00 1 016 826,11 158,38
40000000 Офіційні трансферти 250 947 235,67 162 910 028,64 64,92