vis

X

Міський бюджет:Видатки за економічною класифікацією за 2020 рік

  • Загальний фонд
  • Спеціальний фонд
  • Разом
Заплановано, грн 638 069 961,34
Виконано, грн 391 299 227,02 61,33%

Код

Назва

Заплановано
(грн)

Виконано
(грн)

Процент виконання
(%)

2000

Поточні видатки

638 069 961,34

391 299 227,02

61,33

Заплановано 321 603 289,04 (грн)
Виконано 91 167 638,31 (28,35%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
2000 Поточні видатки 9 239 663,00 2 738 205,35 29,64
3000 Капітальні видатки 312 363 626,04 88 429 432,96 28,31
Заплановано 959 673 250,38 (грн)
Виконано 482 466 865,33 (50,27%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
2000 Поточні видатки 647 309 624,34 394 037 432,37 60,87
3000 Капітальні видатки 312 363 626,04 88 429 432,96 28,31