vis

X

Міський бюджет:Видатки за економічною класифікацією за 2020 рік

  • Загальний фонд
  • Спеціальний фонд
  • Разом
Заплановано, грн 634 003 376,34
Виконано, грн 587 366 887,33 92,64%

Код

Назва

Заплановано
(грн)

Виконано
(грн)

Процент виконання
(%)

2000

Поточні видатки

634 003 376,34

587 366 887,33

92,64

Заплановано 334 594 873,73 (грн)
Виконано 232 357 960,44 (69,44%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
2000 Поточні видатки 7 552 115,00 5 861 259,45 77,61
3000 Капітальні видатки 327 042 758,73 226 496 700,99 69,26
Заплановано 968 598 250,07 (грн)
Виконано 819 724 847,77 (84,63%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
2000 Поточні видатки 641 555 491,34 593 228 146,78 92,47
3000 Капітальні видатки 327 042 758,73 226 496 700,99 69,26