vis

X

Міський бюджет:Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів на 2020 рік

  • Загальний фонд
  • Спеціальний фонд
  • Разом
Заплановано, грн 638 069 961,34
Виконано, грн 391 299 227,02 61,33%

Код

Назва

Заплановано
(грн)

Виконано
(грн)

Процент виконання
(%)

0100

Державне управління

71 448 674,00

46 054 834,13

64,46

1000

Освіта

256 277 554,00

151 261 663,18

59,02

2000

Охорона здоров’я

53 722 958,33

38 629 450,20

71,90

4000

Культура i мистецтво

13 183 100,00

7 374 136,42

55,94

5000

Фiзична культура i спорт

13 944 851,00

9 307 632,22

66,75

6000

Житлово-комунальне господарство

76 221 149,00

43 294 069,61

56,80

7000

Економічна діяльність

20 584 383,00

2 351 304,72

11,42

8000

Інша діяльність

100 000,00

0,00

0,00

9000

Міжбюджетні трансферти

107 309 702,00

76 288 133,22

71,09

Заплановано 321 603 289,04 (грн)
Виконано 91 167 638,31 (28,35%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
0100 Державне управління 442 174,00 156 114,80 35,31
1000 Освіта 17 621 621,00 3 137 024,96 17,80
2000 Охорона здоров’я 23 610 701,59 2 560 719,00 10,85
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 5 970 642,84 5 886 706,85 98,59
4000 Культура i мистецтво 354 198,00 251 035,80 70,87
5000 Фiзична культура i спорт 8 926 178,00 2 707 084,18 30,33
6000 Житлово-комунальне господарство 29 790 785,00 6 389 001,75 21,45
7000 Економічна діяльність 233 935 188,61 69 360 522,85 29,65
8000 Інша діяльність 301 800,00 69 428,12 23,00
9000 Міжбюджетні трансферти 650 000,00 650 000,00 100,00
Заплановано 959 673 250,38 (грн)
Виконано 482 466 865,33 (50,27%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
0100 Державне управління 71 890 848,00 46 210 948,93 64,28
1000 Освіта 273 899 175,00 154 398 688,14 56,37
2000 Охорона здоров’я 77 333 659,92 41 190 169,20 53,26
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 31 248 232,85 22 624 710,17 72,40
4000 Культура i мистецтво 13 537 298,00 7 625 172,22 56,33
5000 Фiзична культура i спорт 22 871 029,00 12 014 716,40 52,53
6000 Житлово-комунальне господарство 106 011 934,00 49 683 071,36 46,87
7000 Економічна діяльність 254 519 571,61 71 711 827,57 28,18
8000 Інша діяльність 401 800,00 69 428,12 17,28
9000 Міжбюджетні трансферти 107 959 702,00 76 938 133,22 71,27