vis

X

Міський бюджет:Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів на 2020 рік

  • Загальний фонд
  • Спеціальний фонд
  • Разом
Заплановано, грн 634 003 376,34
Виконано, грн 587 366 887,33 92,64%

Код

Назва

Заплановано
(грн)

Виконано
(грн)

Процент виконання
(%)

0100

Державне управління

72 862 899,00

69 306 169,40

95,12

1000

Освіта

257 212 070,00

235 839 312,46

91,69

2000

Охорона здоров’я

60 466 848,33

56 221 603,77

92,98

4000

Культура i мистецтво

13 329 400,00

10 754 234,95

80,68

5000

Фiзична культура i спорт

13 916 851,00

13 370 499,74

96,07

6000

Житлово-комунальне господарство

76 649 274,00

71 251 568,36

92,96

7000

Економічна діяльність

7 552 304,00

6 752 630,45

89,41

9000

Міжбюджетні трансферти

106 309 702,00

101 328 943,26

95,31

Заплановано 334 594 873,73 (грн)
Виконано 232 357 960,44 (69,44%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
0100 Державне управління 357 174,00 341 506,80 95,61
1000 Освіта 15 812 108,00 10 605 711,81 67,07
2000 Охорона здоров’я 30 651 501,59 24 257 674,71 79,14
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 6 161 680,84 5 924 360,01 96,15
4000 Культура i мистецтво 938 399,00 855 114,09 91,12
5000 Фiзична культура i спорт 4 481 378,00 4 377 608,08 97,68
6000 Житлово-комунальне господарство 29 186 351,00 21 796 597,19 74,68
7000 Економічна діяльність 244 404 561,21 161 740 924,54 66,18
8000 Інша діяльність 307 485,00 164 228,12 53,41
9000 Міжбюджетні трансферти 2 294 235,09 2 294 235,09 100,00
Заплановано 968 598 250,07 (грн)
Виконано 819 724 847,77 (84,63%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
0100 Державне управління 73 220 073,00 69 647 676,20 95,12
1000 Освіта 273 024 178,00 246 445 024,27 90,26
2000 Охорона здоров’я 91 118 349,92 80 479 278,48 88,32
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 31 865 708,85 28 466 284,95 89,33
4000 Культура i мистецтво 14 267 799,00 11 609 349,04 81,37
5000 Фiзична культура i спорт 18 398 229,00 17 748 107,82 96,47
6000 Житлово-комунальне господарство 105 835 625,00 93 048 165,55 87,92
7000 Економічна діяльність 251 956 865,21 168 493 554,99 66,87
8000 Інша діяльність 307 485,00 164 228,12 53,41
9000 Міжбюджетні трансферти 108 603 937,09 103 623 178,35 95,41