vis

X

Міський бюджет:Доходи бюджету на 2019 рік

  • Загальний фонд
  • Спеціальний фонд
  • Разом
Заплановано, грн 1 098 631 782,42
Виконано, грн 1 045 799 871,63 95,19%

Код

Назва

Заплановано
(грн)

Виконано
(грн)

Процент виконання
(%)

10000000

Податкові надходження

625 407 600,00

624 718 579,43

99,89

20000000

Неподаткові надходження

14 182 300,00

14 347 249,39

101,16

40000000

Офіційні трансферти

459 041 882,42

406 726 864,38

88,60

Заплановано 100 858 556,00 (грн)
Виконано 31 835 147,23 (31,56%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
10000000 Податкові надходження 206 000,00 171 553,58 83,28
20000000 Неподаткові надходження 11 745 400,00 30 778 526,72 262,05
30000000 Доходи від операцій з капіталом 885 000,00 885 066,93 100,01
40000000 Офіційні трансферти 88 022 156,00 0,00 0,00
Заплановано 1 199 490 338,42 (грн)
Виконано 1 077 635 018,86 (89,84%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
10000000 Податкові надходження 625 613 600,00 624 890 133,01 99,88
20000000 Неподаткові надходження 25 927 700,00 45 125 776,11 174,04
30000000 Доходи від операцій з капіталом 885 000,00 892 245,36 100,82
40000000 Офіційні трансферти 547 064 038,42 406 726 864,38 74,35