vis

X

Міський бюджет:Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів на 2018 рік

  • Загальний фонд
  • Спеціальний фонд
  • Разом
Заплановано, грн 859 204 355,94
Виконано, грн 841 708 105,43 97,96%

Код

Назва

Заплановано
(грн)

Виконано
(грн)

Процент виконання
(%)

0100

Державне управління

51 262 761,07

50 271 829,68

98,07

1000

Освіта

178 670 691,20

176 361 234,86

98,71

2000

Охорона здоров’я

116 325 408,32

110 116 555,74

94,66

4000

Культура i мистецтво

21 135 910,00

19 880 633,95

94,06

5000

Фiзична культура i спорт

11 439 135,56

11 357 155,60

99,28

6000

Житлово-комунальне господарство

151 169 813,00

148 437 850,87

98,19

7000

Економічна діяльність

26 189 672,00

24 327 867,58

92,89

8000

Інша діяльність

190 000,00

190 000,00

100,00

9000

Міжбюджетні трансферти

56 586 015,00

55 579 421,29

98,22

Заплановано 314 684 825,94 (грн)
Виконано 200 864 918,46 (63,83%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
0100 Державне управління 2 412 084,00 2 379 276,71 98,64
1000 Освіта 45 426 711,55 43 426 129,70 95,60
2000 Охорона здоров’я 13 454 517,54 12 978 461,68 96,46
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 4 220 565,00 4 147 236,58 98,26
4000 Культура i мистецтво 7 703 376,54 7 561 692,96 98,16
5000 Фiзична культура i спорт 7 643 834,00 2 782 237,75 36,40
6000 Житлово-комунальне господарство 41 050 541,26 39 800 875,88 96,96
7000 Економічна діяльність 191 867 696,05 85 466 107,36 44,54
8000 Інша діяльність 905 500,00 212 941,84 23,52
9000 Міжбюджетні трансферти 0,00 2 109 958,00 0,00
Заплановано 1 173 889 181,88 (грн)
Виконано 1 042 573 023,89 (88,81%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
0100 Державне управління 53 674 845,07 52 651 106,39 98,09
1000 Освіта 224 097 402,75 219 787 364,56 98,08
2000 Охорона здоров’я 129 779 925,86 123 095 017,42 94,85
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 250 455 514,79 249 332 792,44 99,55
4000 Культура i мистецтво 28 839 286,54 27 442 326,91 95,16
5000 Фiзична культура i спорт 19 082 969,56 14 139 393,35 74,09
6000 Житлово-комунальне господарство 192 220 354,26 188 238 726,75 97,93
7000 Економічна діяльність 218 057 368,05 109 793 974,94 50,35
8000 Інша діяльність 1 095 500,00 402 941,84 36,78
9000 Міжбюджетні трансферти 56 586 015,00 57 689 379,29 101,95