vis

X

Міський бюджет:Доходи бюджету на 2018 рік

  • Загальний фонд
  • Спеціальний фонд
  • Разом
Заплановано, грн 1 019 400 851,62
Виконано, грн 994 809 709,52 97,59%

Код

Назва

Заплановано
(грн)

Виконано
(грн)

Процент виконання
(%)

10000000

Податкові надходження

542 906 059,83

544 115 478,03

100,22

20000000

Неподаткові надходження

12 897 593,00

13 400 150,57

103,90

40000000

Офіційні трансферти

463 597 198,79

437 283 180,85

94,32

Заплановано 66 178 308,00 (грн)
Виконано 40 768 660,81 (61,6%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
10000000 Податкові надходження 178 000,00 187 085,49 105,10
20000000 Неподаткові надходження 10 388 700,00 39 081 324,92 376,19
30000000 Доходи від операцій з капіталом 317 000,00 317 250,40 100,08
40000000 Офіційні трансферти 55 294 608,00 1 183 000,00 2,14
Заплановано 1 085 579 159,62 (грн)
Виконано 1 035 578 370,33 (95,39%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
10000000 Податкові надходження 543 084 059,83 544 302 563,52 100,22
20000000 Неподаткові надходження 23 286 293,00 52 481 475,49 225,37
30000000 Доходи від операцій з капіталом 317 000,00 328 150,47 103,52
40000000 Офіційні трансферти 518 891 806,79 438 466 180,85 84,50