vis

X

Міський бюджет:Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів на 2019 рік

  • Загальний фонд
  • Спеціальний фонд
  • Разом
Заплановано, грн 856 887 434,96
Виконано, грн 816 860 418,37 95,33%

Код

Назва

Заплановано
(грн)

Виконано
(грн)

Процент виконання
(%)

0100

Державне управління

62 025 969,00

61 079 546,30

98,47

1000

Освіта

214 486 803,00

205 756 782,78

95,93

2000

Охорона здоров’я

109 864 125,49

104 610 892,05

95,22

4000

Культура i мистецтво

24 739 307,00

24 587 780,86

99,39

5000

Фiзична культура i спорт

13 376 947,00

13 319 009,36

99,57

6000

Житлово-комунальне господарство

162 591 860,00

161 464 551,16

99,31

7000

Економічна діяльність

27 604 229,74

27 575 416,39

99,90

9000

Міжбюджетні трансферти

70 633 900,00

70 614 655,61

99,97

Заплановано 416 364 062,91 (грн)
Виконано 292 261 897,55 (70,19%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
0100 Державне управління 787 957,00 741 648,20 94,12
1000 Освіта 40 070 387,20 39 449 878,97 98,45
2000 Охорона здоров’я 3 894 350,42 3 883 921,16 99,73
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 1 701 371,60 1 685 762,05 99,08
4000 Культура i мистецтво 1 126 349,00 1 117 436,34 99,21
5000 Фiзична культура i спорт 3 290 487,00 3 035 939,61 92,26
6000 Житлово-комунальне господарство 46 872 990,00 45 981 855,25 98,10
7000 Економічна діяльність 317 598 572,17 195 500 889,92 61,56
8000 Інша діяльність 1 021 598,52 864 566,05 84,63
Заплановано 1 273 251 497,87 (грн)
Виконано 1 109 122 315,92 (87,11%) (грн)
Код Назва Заплановано на рік (грн) Виконано (грн) Процент виконання (%)
0100 Державне управління 62 813 926,00 61 821 194,50 98,42
1000 Освіта 254 557 190,20 245 206 661,75 96,33
2000 Охорона здоров’я 113 758 475,91 108 494 813,21 95,37
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 173 265 665,33 149 537 545,91 86,31
4000 Культура i мистецтво 25 865 656,00 25 705 217,20 99,38
5000 Фiзична культура i спорт 16 667 434,00 16 354 948,97 98,13
6000 Житлово-комунальне господарство 209 464 850,00 207 446 406,41 99,04
7000 Економічна діяльність 345 202 801,91 223 076 306,31 64,62
8000 Інша діяльність 1 021 598,52 864 566,05 84,63
9000 Міжбюджетні трансферти 70 633 900,00 70 614 655,61 99,97